Bli medlem!

Alla är välkomna med som medlemmar i Bärkraft!

Som medlem har du förmånen att gratis delta utan häst på våra kurser, där ingår också teorilektionerna. Vi håller regelbundet föreningskvällar dit alla medlemmar är välkomna, samt beställer nu som då kläder med föreningens logo på. 

Vår medlemsavgift är: 
Vuxna 15 €
Juniorer (under 18 år) 10 € 
Gratis för barn under 10 år.

Vill du bli medlem? Betala då in medlemsavgiften till 
Bärkrafts konto FI90 4055 9020 1220 54 
- skriv "medlemsavgift 2019 och ditt namn". 

Vid frågor, kontakta vår kassör Katarina Kjellman, kontaktuppgifter finns nedan.

Mailinglista för medlemmar

Är du medlem, men har inte fått Bärkrafts infomail till din inkorg? Maila då din e-postadress till vår e-post [email protected], så läggs du med på mailinglistan.

Kom också ihåg att meddela om du byter e-postadress!

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Harriet Löfs

Tel. 046-555 9023

[email protected]


Sekreterare

Rebecka Mattjus


Vice ordförande

Jessica Hästbacka

Tel. 050-343 2612

[email protected]

Styrelsemedlem

Frida Kroksjö

[email protected]

Kassör

Katarina Kjellman

Tel. 050-4902026

[email protected]Styrelsemedlem

Maria Mannström-Ahlskog

[email protected]


Till Bärkraft r.f. medlemmar

Med anledning av den nya dataskyddslagen delger vi följande information.

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga förenings och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör och bokförare.
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.